Monday, April 11, 2011

Sri Rama Navami

Jai Bedi Anjaneya !!!!

JAI SRI RAAM !!!
Sri Raghavendra Swamy has done us an extremely great service by condensing the entire Ramayana in just 12 shlokas. Without missing a single important event, in a way that Sri Hari Sarvothamma is proved. It's an immense contribution and should be part of everybody's morning shlokas.

Source http://www.gururaghavendra1.org/articles/rama.pdf

[ [ SREERAMA CHAARITRA MANJARI -ENGLISH TRANSLITERATION ] ] :-

<1> Sreemaanpoorva Prajaatho Dasharathanrupatey Ramanaamaatha Neetho
Vishwamitrena Mantraahrudhanujasahitasthaatakaam Ghaathakostram
Bramhaadhyaa Praapya Hanthvaa Nishicharanikaram YajgnnapaaloVimochyaa
Halyaam Shaapaachha Bamkthvaa Shivadhanurapayan
Jaanakeem Naha Praseedheyth||
<2> Aayan Ramaha Sabaaryodhwani Nijahasahajyrbaarghaveshvaasaropaath
Thadhgam. Hathvaa Suraareem Puraga Utha Nuthasthaapasyrboopaprustyhi
Kalyaanananthadharmogunalavarahithaha Praaninaamantharaathmeyth
Yaadhryuktaschaabhisheke Purajanamahitho Mahyathaam Mey Vachobihi||
<3> KykeyiPreethiheythoho Sahajanrupajo Valkalee Yaanaranyam
Gangaathaaree Guhaacharyaha Krutharuchirajato Geespatheyhey Putramaanyaha
Theerthva Krushnaam Prayaathovathu Nijamamalam Chitrakootam Prapannam
Svaambaabirbraatharam Tham Shruthajanakagathihi Saanthvayan
Vyupthatheerthaha||
<4> Dhatvaasmyi Paadhuke Sve Kshithibaranakrutho Preypya Tham Kaakanetram
Vyasyaaraadhyothrinamnaa Vanamatha Samitho Dandakam Thaapaseshtam
Kurvan Hathvaa Viraadham Khalakuladhamanam Yaachithasthaapasaagryi
Stheshaam Dhathvaabhayam Svaanasidhanurishudheen Yaanagasthyaathsa
Paayaath||
<5> Aaseenaha Panchavatyaamakurutha Vikruthaam Raakshaseem Yo Dhvisaptha
Thravyaadhaanamapyanekaanatha Kharamavadheedh
Dhooshanam Cha Thrisheersham
Maareecham Maargaroopam Dhashavadhanahruthaamaakruthim Boomijaayaa
Annvishynaanrthagrudhram Svagathimatha Nayan Maamaveth Ghann Kabandham||
<6> Pampaateeram Sa Gachhannihaa Kruthavasathihi Bakthithustaha Shabaryyi
Dathvaa Mukhtim Prakurvan Hanumatha Udhitam Praapthasugreevasakhyam
Saptha Chithvaatha Thaalaan Vidhivarabalino Vaalibith Sooryasoonum
Kurvaano Raajyapaalam Samavathu Nivaasam Malyaavathkandharesou||
<7> Nithvaa Maasaan Kapeeshaaniha Dhasha Harithaha Preshya Seetaam Vichanthyaa
Yaathsreemadhanumadhgirimatha Samanusruthya Gachan Kapeendryhi
Sugreevadhyrasankhyayirdhashamukhasahajam Maanayannabdhivaacha
Dhythyajnaha Seythukaaree Ripupurarudhavedha Vaanaryvyirighaathi||
<8> Bhagnam Kruthvaa Dhashaasyam Gurutharavapusham Kumbakarnam Nihathya
Pradhvasthaaseshanaagam Padhakamalanatham Thaarkshyamaanandha Ramaha
Sarvaanujeevayatham Giridharamanadhaschaajaneyaath Kapeen Svaan
Vijgnaanaastreyna Rakshan Samavathu Dhamayan Lakshmanaachhathrashatram||
<9> Thravyaadhaan Ghannasankhayaanapi Dhashavadhanam Bramhapoorvyhi Sureshyhi
Pushpyraakeeryamaano Huthavahavimalaamaapya SeetaamVidhaaya
Rakshonaatham Svabaktam Svapuramatha Gathaha Pusphakasthyhi Samasthyhi
Saamraajye Chaabhishiktho Nijajanamakhilam Maanayan Mey Gathihi Syaath||
<10> Rakshan Kshoneem Mamrudhaam Nutha Utha MunibheermaanayanVaayusoonum
Preshyaadhithyaathmajaadheen Vyathanutha Bharatam Youvaraajyenumaanya
Kaarye Soumitreemaarthashvagadhithakrudharignotha Shatrughnatho Yo
Hathvaasou Dhustashoodhram Dhvijasuthagubhaveth Kumbhajaanmaalabhaaree||
<11> Yajnam Thanvan Trikoteen Vyathathudhatha
Bharathaadhyosuraaneeshavaakyaadh
Yaasyaan Dhamaathreeputram Bhujeematha Sa Nayannathmasoonoo Svaraajye
Krutvaa Shreehreehanoomaadhruthavimalachalachaamarachhatrashobhee
Bramhadhyihi Sthooyamaano Nijapuravilasathpaadhapadhmovathaanmaam||
Ithi ShreeRamachaaritramanjaree Leshathaha Kruthaa|
Raghavendreyna Yathinaa Bhooyaadh Raamaprasaadhadhaa||


[ [ An Attempted IMPROMPTU LINE SUMMARY ] ]
<1> *MahaVishnu^ who took birth in the Name of Rama, son of Emperor Dasharatha,
along with His brother in the Tretha Yuga, Slew the she-demon Taataki who was
tormenting the performance of Yagna by Sage Vishwamitra. Lord Rama soon dispatched
all such sworn enemies of the righteous to their doom, and thereby protected the
performance of Yagna of the renowned sages. Lord Rama ‘Broke’ the mighty Bow of
Shiva, and won over Janaki, the lithe daughter of King Janaka. May Such a Lord be with
me always ||
<2> After the marriage, Lord Rama Left the Kingdom of Mithila accompanied by his
new bride. En route Lord Rama was challenged by the fierce BaarghavaRama. In the
ensuing battle, the demon Atula hiding inside Baarghva Rama was slain by the Lord.
Consequently the Lord was Hailed by renowned Sages as the Most Auspicious One and
as the Most Renowned One in all The Three Worlds. Such bravery and fame of the Lord
made Him most qualified for being Crowned as King. I Offer flowers of my Composition
At the Lotus Feet of such a Lord ||
<3> In order to please Mother Kaikeyi, Lord Rama headed towards the Forests
accompanied by his devoted wife and brother, all attired in ordinary clothes. Then with
the help of a devoted oarsman Guha Crossed the River Ganga. Lord Rama wearing
matted hair also crossed many Holy Rivers and Arrived at the famous and scenic place of
Chitrakoota. Here on learning about the demise of His father from His brothers’ and
mothers’ who had followed Him to the forests, The Lord Performed ceremonial ablutions
in memory of His departed Father, Emperor Dasharatha ||
<4>Bequeathing His Paadukaas to His brother Bharatha and thereby empowering him to
rule the Kingdom on His behalf, Lord Rama in due course Slew the demon Kakaasura ;
and accepted the hospitality of Sage Atri and was much revered by him. Lord Rama
entered the thick forests of Dandakaaranya and soon became the cynosure in the eyes of
all sages present there. In this forest Lord Rama granted Salvation to Sage Sharabanga
and slew evil demons before proceeding towards the Ashrama of Sage Agasthya where
He Accepted many powerful weapons ||
<5> While residing at Panchavati, Lord Rama was accosted by the terrible she demon
who expressed her desire to marry him. On account of which she herself was disfigured
in the bargain. Lord Rama also Slew the evil demons named Trishira, Khara, Dhooshana.
Lured by the treacherous deceit of Mareecha, The Lord’s wife was carried away by the
Ten headed demon Ravana. In search of His wife, Lord Rama Found the grievously
wounded Jataayu ||
<6> Arriving at the banks of River Pampa, Lord Rama Met the awaiting Shabari and
granted her redemption. Then on being requested by the valiant Hanumantha, Lord Rama
Extended friendship towards Sugreeva. Lord Rama also Demonstrated His Strength by
felling series of mighty Trees. Lord Rama later Slew the powerful Vali and enabled
Sugreeva to become King before retiring to the Malayavantha Mountain ||
< 7 > As months rolled by, Lord Rama, The Son of Kausalya dispatched His monkey
brigades in all direction in search of His Wife. Acting as per the Orders of Lord Rama,
Hanumantha, searched the four corners of the World before heading towards Lanka
Patna with many comrades and slew many demons there. A huge bridge was constructed
to move towards Lanka Patna. The surrender of Vibheeshana was accepted with open
arms ||
< 8 > After Slaying the gigantic demon Kumbhakarna who had joined battle alongside
the demon king Ravana, Lord Rama feigned as if bound by the powerful spells cast with
the invocation of poisonous serpents. Lord Rama later expressed His indebtedness to
Garuda for releasing one and all from the vicious coils of serpents. Soon, Hanumantha
arrived with the Mountain containing Sanjeevini herbs and instantly revived the entire
fallen monkey armies. Lord Rama accompanied by His brother Lakshmana later Slew the
deceitful Indrajit ||
< 9 > At the end of the battle, Lord Rama annihilated countless number of powerful
demons including the invincible Ravana. Then amidst showers of flowers raining down
from the Heavens as a sign of respectful obeisance offered by Celestials led by Bramha,
Lord Rama once again regained His beloved Wife Seeta. Accepting the offer of
Pushpaka Vimana by the humble Vibheeshana as a mark of gratitude, The Victorious
Lord Rama accompanied by His Wife, journeyed back towards Ayodhya to reclaim His
Kingdom ||
< 10 > Lord Rama Reigned over the Three Worlds in accordance to the wishes of
eminent sages and His subjects. Lord Rama Reigned Supreme as the most beloved master
of the devoted Hanumantha, as well as to the crown prince Bharatha and to the faithful
Lakshmana. Lord Rama proved to be the Sole Protector of all His subjects. In due course
Lord Rama Instructed Shatrughna to vanquish the evil Lavanaasura and Himself
punished the evil Shambuka ||
< 11 > Lord Rama soon Performed the famed Ashwamedha and enabled the valiant
Bharatha to slay many thousands of demons. Lord Rama then in accordance to the
request of Maha Rudra pacified Sage Doorvaasa with an array of sumptuous meals. Thus
Emperor Lord Rama Under Constant Salutations by All Reigned as a Mighty Emperor
being much decorated with many Royal Insignia. Thus Reigning over such a vast empire
Lord Rama proceeded towards the Heavens in Full Glory. May such a Lord Rama Protect
me always ||
< 12 > May Lord Rama bestow His Famed Benevolence on all those who continuously
study this Work Composed by Sreemadh Raghavendra Theertharu ||

Jai Bharateesha,
Hrishikesh

No comments:

Post a Comment